Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór

 

Sekcja Personalno – Organizacyjna OSŻW

tel.:   261 353 375 , 261 353 366

 

I.             ZASADY NABORU NA STANOWISKA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 

   1.      Kryteria, jakim powinni odpowiadać kandydaci do służby w OSŻW  określone zostały w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157 z dn. 31.12.2001r. poz. 1846):

-        wzrost co najmniej 175 cm (nie dotyczy kobiet), bez charakterystycznych wad zewnętrznych;

-        grupa zdrowia I - III;

-        osiągnięcie pozytywnych wyników badań psychologicznych i testów psychotechnicznych;

-        wykształcenie: podoficerów -co najmniej średnie, szeregowych – minimum gimnazjalne;

-        dobra sprawność fizyczna;

-        niekaralność sądowa;

    2.      Nabór żołnierzy do OSŻW odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.

    3.      Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

    4.      Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich żołnierzy do stopnia starszego chorążego sztabowego ubiegających się o przyjęcie do służby w OSŻW w Mińsku Mazowieckim i jest organizowane i prowadzone przez Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

    5.      Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, tj.:

-        Komendanta OSŻW (pobierz: wniosek),

-        wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).

-        podpisaniu i załączeniu do ankiety zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz: zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

    6.      Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rezerwy lub osób cywilnych niebędących żołnierzami rezerwy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).

 

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane. Do wniosku i ankiety należy bezwzględnie dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych !

 

   7.      Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

1)    w stosunku do podoficerów:

 1. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
 2. przeprowadzenie testów psychologicznych,
 3. przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej,
 4. przeprowadzenie egzaminu z poziomu znajomości języków obcych,
 5. sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,
 6. przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy;

 2)    w stosunku do szeregowych zawodowych i kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 1. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
 2. przeprowadzenie testów psychologicznych,
 3. przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej,
 4. przeprowadzenie egzaminu z poziomu znajomości języków obcych,
 5. sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i Kartotece Komendy Głównej Policji,
 6. przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

 

ZASADY I PRZEBIEG BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 

ZASADY PROWADZENIA SPRAWDZIANU JĘZYKOWEGO

 

TEST SPRAWNOŚCI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 


 

II.               ZASADY NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ

 

 1. Nabór pracowników do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
 3. Na stanowiska, przewidziane dla pracowników resortu obrony narodowej, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na proponowanym stanowisku wybierane spośród absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w OSŻW w Mińsku Mazowieckim i jest organizowane i prowadzone przez Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do pracownik RON rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, tj.:

-        Komendanta OSŻW (pobierz: wniosek),

-        wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).

-        podpisaniu i załączeniu do ankiety zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz: zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

 

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane. Do wniosku i ankiety należy bezwzględnie dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych !

 

 1. Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

-        przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,

-        sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,

-        przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

  


 III.      INFORMACJE DODATKOWE


 

 

  
pdf

Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261353333
fax. 261353049
oszwminsk@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.